Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o sztuce

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie nauki o sztuce lub informatyki technicznej i telekomunikacji w Zakładzie Książki i Jej Funkcji Społecznej w Instytucie Studiów Informacyjnych, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, w zakresie: prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu projektowania graficznego, grafiki komputerowej i animacji komputerowej w wymiarze interdyscyplinarnym łączącym elementy estetyki przekazów informacyjnych z komponentem technicznym związanym z obsługą specjalistycznego oprogramowania.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie danych dyscyplin naukowych; wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.
 • Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć akademickich z zakresu projektowania graficznego i animacji.

Zakres obowiązków

 • Wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV, 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada, 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich z zakresu projektowania graficznego i animacji

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
  Ul. Prof. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, p.0.206