asystent

Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

https://www.agh.edu.pl/uploads/media/1102_182_19_WGGiOS_asytent_badawczo-dydaktyczny.pdf