Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
 • uczestnik Szkoły Doktorskiej,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (minimum B2) w mowie i piśmie,
 • wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym, zagrożeń środowiskowych, rekultywacji i ochrony środowiska w zagadnieniach budowlanych, postępowań środowiskowych w budownictwie,
 • umiejętność obsługi aparatury laboratoryjnej (spektrometr, mierniki wieloparametrowe) oraz doświadczenie praktyczne w prowadzeniu prac naukowo – badawczych, w szczególności z zakresu analiz próbek środowiskowych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, Surfer, Operat FB oraz programów pokrewnych z zakresu modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku,

Mile widziane

 • widoczna aktywność badawcza o zasięgu międzynarodowym; w tym mile widziane odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w trybie niestacjonarnym, w weekendy,
 • widoczna aktywność publikacyjna, szczególnym atutem będzie dorobek publikacyjny obejmujący prace w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach Ministerstwa Edukacji i Nauki,
 • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie lub złożenie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki o obiegu zamkniętym, zagrożeń środowiskowych, rekultywacji i ochrony środowiska w zagadnieniach budowlanych, postępowań środowiskowych w budownictwie
 • obsługa aparatury laboratoryjnej (spektrometr, mierniki wieloparametrowe)
 • prowadzenie prac naukowo – badawczych, w szczególności z zakresu analiz próbek środowiskowych,
 • prowadzenie zajęć w trybie niestacjonarnym

Oferujemy

 • 36 dni urlopu
 • bezpłatną opiekę zdrowotną w Uniwersyteckim Zakładzie Opieki Zdrowotnej (NZOZ SGGW)
 • zniżki na karnety na siłownię i zajęcia aerobiku w Centrum Sportu SGGW

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;
 • - życiorys zawodowy;
 • - odpis dyplomu;
 • - wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
 • - niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania;
 • - oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: wanda_kos@sggw.edu.pl

Załączniki