Asystent

Wydział Prawa w Warszawie
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: 4600-5700 zł brutto zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie.
Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌
Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Prawa w Warszawie ‌Uniwersytetu‌ SWPS‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌Asystent (-tka)

Nasze wymagania

 • Oferta skierowana do studentów ostatniego roku Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS oraz absolwentów Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS z poprzednich lat;
 • Tytuł zawodowy magistra prawa (konieczny do uzyskania nie później niż do 31 lipca 2024 roku);
 • Zgłoszenie do konkursu wymaga dołączenia listu motywacyjnego oraz opinii kierownika pracy magisterskiej;
 • List motywacyjny powinien określać zainteresowania kandydata;
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego;
 • Gotowość do pracy także w weekendy;
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Pozyskiwanie środków na badania naukowe;
 • Publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach;
 • Doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Działania organizacyjne na rzecz Wydziału;
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Organizacja procesu dydaktycznego;
 • Organizacja konferencji i seminariów naukowych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin na okres 1 roku - od 1 października 2024 roku do 30 września 2025 roku (w razie pozytywnej weryfikacji zostanie przedłużona następnie na czas nieokreślony);
 • Wynagrodzenie w wysokości mieszczącej się w przedziale 4600-5700 zł brutto;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Mentoring mobilizujący do dalszego rozwoju dydaktycznego i naukowego;
 • Możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Wydziału;
 • Możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych, adiustacji tekstów, publikacji monografii habilitacyjnej;
 • Pracę w przyjaznym i wspierającym środowisku dbającym o jakość życia pracownika;
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i Platformy Benefitowej;
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List motywacyjny (powinien określać zainteresowania kandydata);
 • Opinia kierownika pracy magisterskiej.

Załączniki