Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Mechaniczno-Energetyczny
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Osoba na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego odpowiedzialna będzie za prowadzenie: ćwiczeń, laboratoriów w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka, ze specjalnym uwzględnieniem obszarów tematycznych dotyczących: układów sterowania, awioniki, automatyki oraz pokrewnych zagadnieniom lotniczym, ale także biegłego posługiwania się oprogramowaniem OpenFoam. Główne kierunki przyszłej działalności naukowej kandydatów powinny obejmować: prowadzenie badań i prac projektowych we wskazanej dyscyplinie, prowadzenie prac rozwojowych, przygotowywanie publikacji a także zaangażowanie w pozyskiwanie i realizację projektów badawczych w Katedrze Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej oraz organizacji dydaktyki na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

Nasze wymagania

 • Dyplom mgr inż. z dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych lub w Dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym (Lista MEiN, Lista Filadelfijska).
 • Szczególne zainteresowania z obszaru: układów sterowania, awioniki, automatyki, oprogramowania OpenFoam oraz innych obszarów pokrewnych zagadnieniom lotniczym.
 • Umiejętność obsługi programów: MS Office, AutoCAD, Inventor, OpenFoam, Ansys Fluent, Ansys Mechanical.
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie dydaktyczne (udokumentowane).
 • Znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • Pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • Współprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji.
 • Kształcenie i wychowywanie studentów.
 • Prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie następujących przedmiotów: Podstawy automatyki, Awionika, Systemy pokładowe, Instalacje pokładowe, Projektowanie samolotów, Konstruowanie samolotów, Eksploatacja statków powietrznych, Obliczenia numeryczne (CFD).
 • Modernizację i rozwój laboratoriów dydaktycznych oraz badawczych.
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych.
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni i Wydziału.
 • Udział w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych w Katedrze.
 • Podnoszenie kwalifikacji.

Oferujemy

 • Praca w prestiżowej Uczelni.
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę - umowa na czas określony.
 • Dwuskładnikowe wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze + dodatek za staż pracy (od 3 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego stażu pracy).
 • Pakiet benefitów (13-ta pensja, dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków rodziny, preferencyjne pożyczki, ubezpieczenia grupowe).
 • Atrakcyjny system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Możliwość udziału w konferencjach i spotkaniach z naukowcami.
 • Możliwość zaangażowania w inicjatywy charytatywne i działania integracyjne (m.in. Bieg Rektora, Impreza Mikołajowa).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora LINK PL: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3a) Link EN: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3a1)
 • Syntetyczny życiorys
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie LINK PL: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy Link EN: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • Wykaz publikacji
 • Wykaz i opis staży naukowych
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych LINK PL: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3b) LINK EN: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3b1)
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce LINK PL: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3c) LINK EN: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3c1)
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* LINK PL: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3d) LINK EN: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3d1)

Załączniki