Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Kultury Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Rektor ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Podstaw Fizjoterapii,
w Pracowni Medycyny Fizykalnej, Fizykoterapii i Balneoklimatologii

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra
 • Ukończone studia na kierunku fizjoterapia;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Znajomość języka polskiego;
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej – kierunek fizjoterapia;
 • Doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń klinicznych z zakresu fizjoterapii w geriatrii;
 • Posiadanie certyfikatów poświadczających posiadanie dodatkowych kompetencji;
 • Obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy naukowej;
 • Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami
 • inne obowiazki zlecone przez Dziekana/Kierownika Zakładu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie do konkursu,
 • życiorys (cv),
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
 • odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
 • informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na stronie Uczelni).

Załączniki