Asystent stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW

Nasze wymagania

 • 1. Tytuł zawodowy magistra zarządzania (lub dyscyplin pokrewnych takich jak na przykład psychologia lub socjologia z renomowanej uczelni;
 • 2. Zainteresowania naukowe związane z przedsiębiorczością, tworzeniem i wprowadzaniem na rynek przedsiębiorstw, kompetencjami przedsiębiorczymi oraz znajomość metod badawczych;
 • 3. Doświadczenie dydaktyczne: co najmniej 5 lat samodzielnego prowadzenia zajęć w renomowanej uczelni (zarówno w formie stacjonarnej i na platformie e-learningowej), w szczególności w zakresie przedsiębiorczości, budowania pozycji rynkowej firmy i obszarów pokrewnych;
 • 4. Dodatkowo punktowane: wykształcenie interdyscyplinarne, doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych, doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych.
 • 5. Biegła znajomość́ języka polskiego i angielskiego;

Zakres obowiązków

 • 1. Obowiązki dydaktyczne: przygotowywanie materiałów dydaktycznych i prowadzenie zajęć́ po polsku i po angielsku, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego.
 • 2. Obowiązki organizacyjne: udział w pracach organizacyjnych Katedry, w tym organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie skierowane do JM Rektora UW,
 • • list motywacyjny skierowany do Komisji Konkursowej,
 • • życiorys naukowy lub CV świadczące o spełnieniu wyżej opisanych warunków,
 • • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • • kopię dyplomu magistra,
 • • wykaz publikacji,
 • • oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata (do pobrania ze strony UW),
 • • oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej Wydziału Zarządzania UW,
 • • informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (do pobrania ze strony UW).