asystent

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska