asystent

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Politechnika Wrocławska

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w zakresie dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika w specjalnościach: czujniki i przetworniki, nanotechnologia, mikro- i nanoinżynieria, inżynieria materiałów elektronicznych i fotonicznych. Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów badawczych, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry Mikrosystemów. Kandydat powinien z zaangażowaniem prowadzić zajęcia dydaktyczne, a także angażować się w prace związane z organizacją dydaktyki. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz dorobek naukowo w zakresie wymienionej wyżej dyscypliny.