Asystent stanowisko badawcze

Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie badawczej  w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej

Nasze wymagania

 • złożenie oświadczenia, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
 • tytuł zawodowy magistra na kierunku farmacja
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć
 • co najmniej 3 publikacje w pełnotekstowych czasopismach z IF jako pierwszy autor (min 10 pkt IF)
 • udział w projektach badawczych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie prac badawczych ustalonych z kierownikiem jednostki
 • pisanie publikacji

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek konkursowy
 • kwestionariusz osobowy

Załączniki