Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji poszukuje kandydata na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych, w zakresie dyscypliny naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry i Wydziału. Zakres tematyki naukowej obejmuje zagadnienia z zakresu uczenia maszynowego, w szczególności budowy klasyfikatorów na podstawie trudnych danych (strumieniowe, niezbalansowane, niekompletne, wielowymiarowe).

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie na kierunku informatyka lub pokrewnym
 • biegła znajomość polskiego i angielskiego na poziomie B2 lub wyżej, pozwalającym na prowadzenie wykładów, ćwiczeń, projektów;
 • posiadanie w dorobku co najmniej 3 publikacji naukowych, w tym 2 publikacje w czasopismach z listy JCR;
 • umiejętność składania tekstów w LateXu
 • zaawansowana znajomość metod uczenia maszynowego i programowania w języku Python
 • wiedza w zakresie uczenia maszyn i klasyfikacji wzorców

Mile widziane

 • wskazane odbycie staży naukowych oraz doświadczenie w zakresie realizacji projektów naukowych
 • wskazane doświadczenie dydaktyczne z zakresu przedmiotów związanych z informatyką

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w obszarze uczenia maszynowego i klasyfikacji wzorców
 • publikowanie wyników badań oraz udział w konferencjach naukowych;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych i przygotowywanie materiałów dydaktycznych z wybranych przedmiotów w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, w szczególności na kierunkach Informatyka Techniczna oraz Zaufane Systemy Sztucznej Inteligencji
 • wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry i Wydziału
 • współpraca z innymi podmiotami naukowymi

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
 • możliwość rozwoju zawodowego w obszarze naukowym i dydaktycznym
 • dostęp do zasobów obliczeniowych, systemów i oprogramowania w ramach obowiązujących umów w Politechnice Wrocławskiej
 • pracę w kreatywnym zespole
 • możliwość współpracy ze środowiskiem naukowym na terenie Polski oraz innych krajów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora, zalacznik 3a
 • 2. Syntetyczny życiorys
 • 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zalacznik - kwestionariusz
 • 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • 6. Wykaz publikacji
 • 7. Wykaz i opis staży naukowych
 • 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych, zalacznik 3b
 • 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zalacznik 3c
 • 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* zalacznik 3d
 • Uwaga! Wzory wszsytkich załączników znajdują się na stronie: https://ofertypracy.pwr.edu.pl/offer/d0f6f0b6-0ff2-4409-a29b-ca93cf579b15/view/

Załączniki