Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Nasze wymagania

 • posiada tytuł lekarza weterynarii
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chorób zwierząt gospodarskich i chorób koni oraz andrologii
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych
 • doświadczenie kliniczne w pracy z końmi i zwierzętami gospodarskimi
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z chorobami zwierząt gospodarskich, chorobami koni na kierunku Weterynaria w SGGW

Oferujemy

 • praca na etat
 • możliwość rozwoju naukowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji i realizowanych projektów
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 • Opinię z ostatniego miejsca pracy (dla osób spoza uczelni)
 • Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (dla osób spoza uczelni)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Katedry Chorób Dużych Zwierząt i Klinika lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej, lub osobiście: ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  elektronicznie: imw@sggw.edu.pl, kcdzk@sggw.edu.pl