Asystent stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę, pełny etat, praca dodatkowa lub tymczasowa
 • Wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze ok. 6 500 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Projekt INFSYS skupia się na badaniu trudnych problemów w dziedzinie systemów nieskończeniestanowych. Główny nacisk jest położony za zrozumienie fundamentalnych modeli obliczeń oraz prosto definiowalnych, naturalnych problemów.

Nasze wymagania

 • Oczekujemy, że kandydat w momencie zatrudnienia będzie posiadał tytuł magistra nauk matematycznych w dziedzinie matematyki lub informatyki
 • Kandydat będzie miał doskonałe przygotowanie w obu tych dyscyplinach, w szczególności w jednej lub kilku z następujących dziedzin: · teoria automatów i logika w informatyce; · złożoność obliczeniowa; lub · kombinatoryka.

Zakres obowiązków

 • Praca w projekcie będzie koncentrować się na następujących trzech kierunkach:
 • Sieci Petriego (VASy). Głównym celem jest lepsze zrozumienie złożoności problemu osiągalności w podklasach VASów oraz ich uogólnieniach
 • Problem separowalności. Jednym z głównych celów jest rozstrzygnięcie statusu rozstrzygalności problemu regularnej separowalności w VASach. Inny kierunek to lepsze zrozumienie natury separowalności dla skończonych automatów i postęp w problemie separowalności słów.
 • Jednoznaczność. Ten kierunek skupia się na zrozumieniu natury jednoznacznych systemów, czyli systemów niedeterministycznych z pewnym ograniczeniem na niedeterminizm. Tutaj główny nacisk jest na stronę algorytmiczną: projektowanie efektywnych algorytmów dla problemów uniwersalności, równoważności oraz podobnych dla systemów jednoznacznych.

Oferujemy

 • Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na umowę na czas określony na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o 5 miesięcy) w wymiarze pomiędzy 80% a 100% etatu. Przewidywany oczekiwany termin zatrudnienia to 1 października 2024 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem projektu).
 • Wynagrodzenie pełnoetatowe na stanowisku wynosi ok. 10 000 zł brutto/m-c (wynagrodzenie zasadnicze ok. 6 500 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe), a jego wysokość będzie zależna od możliwego procentowego zaangażowania kandydata w projekt, wynikającego z innych obowiązków, np. studiów doktoranckich.
 • Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe.
 • Wybrany kandydat będzie pracować nad zagadnieniami z dziedziny teorii automatów i logiki w informatyce, ze szczególnym uwzględnieniem systemów nieskończenie-stanowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który: · opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata; · przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami) wraz z wyszczególnieniem trzech najważniejszych prac;
 • Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy motywacyjne nie są wymagane.

Załączniki