Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Mechaniczno-Energetyczny
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Osoba na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego odpowiedzialna będzie za prowadzenie: ćwiczeń, laboratoriów w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, ze specjalnym uwzględnieniem obszarów tematycznych dotyczących: chłodnictwa, pomp ciepła, pasywnych systemów energetycznych. Główne kierunki przyszłej działalności naukowej kandydatów powinny obejmować: prowadzenie badań i prac projektowych we wskazanej dyscyplinie, prowadzenie prac rozwojowych, przygotowywanie publikacji a także zaangażowanie w pozyskiwanie i realizację projektów badawczych w Katedrze Techniki Cieplnej oraz organizacji dydaktyki na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

Nasze wymagania

 • Dyplom mgr inż. z dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych lub w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • Posiadanie w dorobku co najmniej 3 publikacji naukowych, w tym 2 publikacje w czasopismach z listy JCR;
 • Szczególne zainteresowania z obszaru: przenoszenia ciepła i masy oraz własności czynników roboczych;
 • Umiejętność obsługi programów: MS Office, AutoCAD, Solid Edge;
 • Umiejętność programowania w języku Python oraz składu tekstów w LaTeX;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie dydaktyczne (udokumentowane);
 • Doświadczenie w budowie/ modernizacji stanowisk dydaktycznych i/lub badawczych w obszarze przenoszenia ciepła i masy, chłodnictwa, pasywnych systemów energetycznych oraz zagadnień pokrewnych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 lub wyżej) oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego;
 • Pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych (eksperymentalnych i teoretycznych) oraz prac rozwojowych;
 • Przygotowywanie publikacji i raportów naukowych;
 • Wsparcie studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności praktycznych;
 • Prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie następujących przedmiotów: chłodnictwo, pompy ciepła pasywne systemy energetyczne;
 • Modernizację i rozwój laboratoriów i stanowisk dydaktycznych oraz badawczych;
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych;
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni i Wydziału;
 • Udział w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych w Katedrze;
 • Podnoszenie kwalifikacji.

Oferujemy

 • Praca w prestiżowej Uczelni;
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę - umowa na czas określony;
 • Dwuskładnikowe wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze + dodatek za staż pracy (od 3 do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego stażu pracy);
 • Pakiet benefitów (13-ta pensja, dofinansowanie do wypoczynku pracownika i członków rodziny, preferencyjne pożyczki, ubezpieczenia grupowe);
 • Atrakcyjny system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Możliwość udziału w konferencjach i spotkaniach z naukowcami;
 • Możliwość zaangażowania w inicjatywy charytatywne i działania integracyjne (m.in. Bieg Rektora, Impreza Mikołajowa).
 • Perspektywy rozwoju: możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udział szkoleniach, kursach, uczestnictwo w konferencjach naukowych, samodzielność w pozyskiwaniu projektów/zleceń/grantów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora LINK PL: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3a) Link EN: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3a1)
 • 2. Syntetyczny życiorys
 • 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie LINK PL: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy Link EN: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy
 • 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • 6. Wykaz publikacji
 • 7. Wykaz i opis staży naukowych
 • 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych LINK PL: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3b) LINK EN: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3b1)
 • 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce LINK PL: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3c) LINK EN: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3c1)
 • 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* LINK PL: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3d) LINK EN: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/dokumenty/konkursy (załącznik nr 3d1)

Załączniki