Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • biologia medyczna

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych 1 etat w:
Zakładzie Neurochemii Molekularnej Katedry Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1. Opis zadań na stanowisku:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim w zakresie przedmiotów realizowanych w jednostce;
– udział w projektach badawczych realizowanych w jednostce;
– przygotowywanie publikacji naukowych;
– opieka nad studentami zagranicznymi odbywającymi praktyki wakacyjne w jednostce;
– aplikowanie o fundusze zewnętrzne w ramach narodowych i międzynarodowych konkursów;
– inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki i zakresu prowadzonych prac badawczych.

Nasze wymagania

 • ukończone studia II stopnia lub jednolite magisterskie w dziedzinach: biologia, biotechnologia, biochemia lub pokrewne
 • znajomość języków obcych nowożytnych –angielski na poziomie B1/B2
 • obsługa Microsoft Office, preferowane GraphPad Prism bądź Corel Draw
 • doświadczenie naukowe potwierdzone publikacjami będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim w zakresie przedmiotów realizowanych w jednostce
 • udział w projektach badawczych realizowanych w jednostce
 • przygotowywanie publikacji naukowych
 • opieka nad studentami zagranicznymi odbywającymi praktyki wakacyjne w jednostce
 • aplikowanie o fundusze zewnętrzne w ramach narodowych i międzynarodowych konkursów
 • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki i zakresu prowadzonych prac badawczych

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz plik nr 1)
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony własnoręcznym podpisem
 • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych
 • skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności
 • oświadczenie o niekaralności, oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie, deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania (pobierz plik nr 2)

Załączniki