Asystent stanowisko badawcze

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta badawczego. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za realizację zadań w projekcie badawczym „„VOT3D – Ventilation Optimizing Technology based on 3D scanning” w ramach programu Horyzont Europa.

Nasze wymagania

 • określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej;
 • ukończone studia magisterskie (najlepiej z nauk technicznych lub ścisłych: matematyka/fizyka, budowa maszyn, elektronika, informatyka, górnictwo i geologia inżynierska, geologia, geodezja lub pokrewne,
 • znajomość języków programowania: Matlab, R, Python
 • dobra znajomość j. angielskiego (korespondencja, spotkania, tele-konferencje, raporty),
 • umiejętność prowadzenia badań naukowych, przygotowywania raportów i publikacji
 • dorobek naukowy (udział w grantach, praca BR, publikacje),
 • gotowość do podróży służbowych, w tym zagranicznych
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668).

Zakres obowiązków

 • Nowozatrudniona osoba będzie zajmowała się przetwarzaniem wielkoskalowych chmur punktów tj. danych przestrzennych ze skaningu laserowego na potrzeby modelowania zmian ze szczególnym uwzględnieniem zmian długoterminowych.
 • Do obowiązków pracownika będzie należało opracowanie algorytmów raportowanie pracy przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla konsorcjum Zatrudnienie nowego pracownika będzie miało istotny wpływ na rozwój i rozszerzenie działalności naukowej Katedry Górnictwa.
 • Implementacja algorytmów we wskazanym języku programowania
 • Testowanie i opracowanie wyników badań w postaci raportu

Oferujemy

 • praca na pełny etat
 • bardzo dobrze wyposażone, nowoczesne laboratorium
 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej instytucji
 • możliwość rozwoju zawodowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Curriculum Vitae
 • Podanie o zatrudnienie w przypadku wygrania konkursu skierowane do JM Rektora
 • Odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra/mgr inż
 • Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej
 • Wykaz publikacji
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik)
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy

Weź udział w rekrutacji