Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

wns.cow1@ujd.edu.pl
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Miejsce: Częstochowa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy
w Katedrze Psychologii

Nasze wymagania

  • posiadanie co najmniej tytułu magistra psychologii;
  • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, tj. organizacja konferencji lub wydarzeń naukowych, ważnych dla rozwoju dyscypliny i mające wpływ społeczny;

Mile widziane

  • organizacja lub udział w różnych formach naukowej współpracy międzynarodowej
  • posiadanie artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu ogólnopolskim o znaczeniu krajowym, znajdujących się w bazach parametrycznych

Zakres obowiązków

  • Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ubiegającym się o zatrudnienie w Katedrze Psychologii.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • podanie do JM Rektora
  • odpis dyplomu tytułu zawodowego (co najmniej)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
    ul. Jerzego Waszyngtona 4/8
    42-200 Częstochowa