Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Nasze wymagania

 • tytuł magistra biologii, ochrony środowiska lub dziedziny pokrewnej,
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu ekologii zwierząt wodnych w postaci artykułów w recenzowanych czasopismach indeksowanych w JCR,
 • znajomość języka angielskiego, mówionego i pisanego, umożliwiająca efektywną komunikację oraz przygotowywanie artykułów naukowych,
 • znajomość metod analiz statystycznych danych, umożliwiającą opracowanie wyników badań eksperymentalnych oraz przygotowanie artykułów naukowych,
 • silna motywacja do pracy naukowej i przyswajania nowej wiedzy i umiejętności technicznych,
 • dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, umożliwiające pracę w zespole.

Mile widziane

 • doświadczenie w badaniach hydrobiologicznych laboratoryjnych i terenowych,
 • umiejętność nurkowania (certyfikat nurkowy);
 • ukończone szkolenie dla osób uczestniczących i wykonujących procedury z wykorzystaniem zwierząt oraz osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi;
 • uprawnienia do kierowania grupą połowową posługującą się elektrycznymi narzędziami połowu ryb;
 • doświadczenie we współpracy naukowej w ramach projektów realizowanych w ośrodkach w kraju i zagranicą; uczestnictwo w grantach i konferencjach naukowych, odbyte staże

Zakres obowiązków

 • aktywny udział w pracach naukowych (prowadzenie badań, pisanie wniosków o finansowanie projektów badawczych i artykułów) w Katedrze Ekologii i Biogeografii – dotyczących ekologii organizmów wodnych, zwłaszcza ryb
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu ekologii oraz metod analiz statystycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Załączniki