Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Psychologii we Wrocławiu
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5800 - 7400 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS jest niepubliczną uczelnią akademicką prowadzącą działalność naukową oraz dydaktyczną w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Należymy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a wyniki naszych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.

To wspólnota łącząca różnorodne doświadczenia i przekonania. Tworzymy otwarte, wielokulturowe środowisko, które pozwala wszystkim osobom zatrudnionym realizować cele i w pełni rozwijać ich potencjał.

Nasze zaangażowanie w rozwój nauki i dążenie do najwyższej jakości badań to fundament, na którym budujemy nasze sukcesy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie kategorią A+ jako jeden z najlepszych ośrodków w kraju prowadzący badania w obszarze psychologii oraz nauk o polityce i administracji.

W związku z rozwojem uczelni poszukujemy osób na stanowisko: Asystent/Asystentka

Nasze wymagania

 • Tytuł magistra psychologii
 • Minimum dwa lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami oraz przygotowywaniu materiałów dydaktycznych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • Doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi i rodzicami w zakresie oddziaływań psychologicznych, np. terapii, doradztwa
 • Biegła znajomość języka angielskiego oraz polskiego
 • Gotowość do pracy również w weekendy
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii poznawczej, psychologii podejmowania decyzji

Mile widziane

 • Publikacje naukowe z zakresu psychologii
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca) lub doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na realizację projektów badawczych
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 • Zaawansowane prace nad doktoratem potwierdzone zaświadczeniem ze szkoły doktorskiej - przewidywane złożenie pracy doktorskiej w 2024 roku

Zakres obowiązków

 • Obszar dydaktyczny:
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku w szczególności z obszaru psychologii poznawczej, psychometrii, psychologii podejmowania decyzji, stosowanej analizy zachowania
 • Opracowywanie treści kształcenia, metod weryfikacji efektów uczenia się, scenariuszy zajęć
 • Przygotowywanie i realizowanie dokumentacji zajęć, m.in. sylabusów, protokołów, archiwizowania prac studenckich
 • Współpraca z koordynatorem kierunku i koordynatorami specjalności
 • Dbanie o rozwój kompetencji dydaktycznych m.in. poprzez udział w wewnętrznych szkoleniach organizowanych zarówno przez Wydział jak i Uczelnię np. w trakcie Tygodnia Kompetencji Dydaktycznych
 • Obszar organizacyjny:
 • Udział w spotkaniach Wydziału i Katedry Psychologii Ekonomicznej
 • Gotowość pełnienia powierzonych funkcji i zadań organizacyjnych na Wydziale i w Katedrze Psychologii Ekonomicznej
 • Organizowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych przez Uniwersytet i Wydział
 • Uczestnictwo w działaniach promujących Uniwersytet i Wydział
 • Reprezentowanie Uniwersytetu i Wydziału w gremiach środowiskowych

Oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • Wynagrodzenie w wysokości mieszczącej się w przedziale 5800 - 7400 zł brutto
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Wydziału
 • Możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych, adiustacji tekstów, publikacji monografii habilitacyjnej
 • Pracę w przyjaznym i wspierającym środowisku dbającym o jakość życia pracownika
 • Zniżki na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i Platformy Benefitowej
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i praktycznego z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych;
 • Kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ ‌tytułu zawodowego magistra‌ psychologii.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji