Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Miejsce: Kielce
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach poszukuje pracownika z rodzimą znajomością języka angielskiego, który zobowiązany będzie do kształcenia studentów i uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

Nasze wymagania

 • 1) Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych II stopnia filologii angielskiej, lingwistyki lub równorzędnych prowadzonych w języku angielskim
 • 2) Posiadanie min. 5-letniego doświadczenia dydaktycznego w nauce języka angielskiego jako obcego na zróżnicowanych poziomach nauczania, włącznie z poziomami C1/C2 (CEFR)
 • 3) Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego (TESOL)

Zakres obowiązków

 • Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Humanistycznym UJK związane ze stanowiskiem asystenta w wymiarze 360 godzin pensum rocznie w ramach kierunków: filologia angielska i lingwistyka stosowania. Od kandydatów oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) CV;
 • 2) List motywacyjny;
 • 3) Kopie dyplomów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • 4) Kopie certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kursy i szkolenia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • aplikacje można składać osobiście, drogą pocztową w:
  Dziekanacie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ul. Uniwersytecka 17; 25-406 Kielce
  lub w wersji elektronicznej na adres e-mail:
  whum@ujk.edu.pl