Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej, w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, w zakresie badań nad ukraińską kulturą na tle europejskim, europejską polityką kulturalną i instytucjonalnymi stosunkami w kulturze i mediach ze szczególnym uwzględnieniem ukraińskiej problematyki

Nasze wymagania

 • • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • • wykazanie predyspozycji do pracy badawczej;
 • • posiadanie przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • posiadanie wykształcenia lub doświadczenia pracy naukowej lub/i dydaktycznej w zakresie badań nad ukraińską kulturą na tle europejskim, europejską polityką kulturalną i instytucjonalnymi stosunkami w kulturze i mediach ze szczególnym uwzględnieniem ukraińskiej problematyki
 • dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych oraz udział w międzynarodowych konferencjach naukowych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, ukraińskim i angielskim
 • udokumentowany potencjał do prowadzenia badań interdyscyplinarnych łączących nauki humanistyczne i społeczne
 • doświadczenie współpracy z organizacjami z otoczenia kulturalnego, zwłaszcza mediami lub/i zagranicznymi instytucjami naukowymi
 • bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego (cudzoziemcy biegłą znajomość języka polskiego) potwierdzoną wykształceniem (C1)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzoną wykształceniem (C1)

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców
 • • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • • dostęp do infrastruktury badawczej
 • • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 3. kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatk
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą elektroniczną na adres beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl
  tytuł: „konkurs asystent badania nad ukraińską kulturą (…) - ZSP-U”

  osobiście: Dziekanat WSMiP UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków,
  p. 230, w godz. 9.00 – 14.00

  przesyłką pocztową na adres: Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24; 31-007 Kr