Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Miejsce: Legnica
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) – m.in. radiologia, diagnostyka obrazowa.
W przypadku posiadania tytułu naukowego co najmniej doktora w dziedzinie nauk medycznych istnieje możliwość zatrudnienia na wyższe stanowisko.

Nasze wymagania

 • tytuł lekarza
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza

Mile widziane

 • doświadczenie dydaktyczne
 • doświadczenie zawodowe

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej, nauki medyczne) – m.in. radiologia, diagnostyka obrazowa.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie nauczycieli akademickich - dydaktycznych
 • życiorys zawodowy (CV)
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek naukowy i kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym
 • odpisy dokumentów stwierdzające uzyskane kwalifikacje
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie o niekaralności
 • kopie świadectw pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty z dopiskiem na kopercie „WZ konkurs = asystent - dydaktyczny”) należy przesłać na adres: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału budynek A pokój 341, do dnia 30.06.2024