Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Miejsce: Gliwice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja,
 • doświadczenie naukowe w zakresie Informatyki Technicznej i Telekomunikacji potwierdzone co najmniej kilkoma publikacjami naukowymi (w tym mile widziane publikacje punktowane co najmniej 100 pkt. MNiSW – będą dodatkowym atutem),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • udział w tematycznych konferencjach i sympozjach.

Zakres obowiązków

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgodnie z treścią ogłoszenia.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji