Asystent stanowisko badawcze

Instytut Nauk Społecznych
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: 1 650,78 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Struktura a sprawczość: transnarodowe i szkolne tranzycje przymusowych dzieci migrantów z Ukrainy w Polsce

Celem projektu jest zbadanie transnarodowych tranzycji, które obejmują zmiany kontekstu społecznego, kulturowego i edukacyjnego w sytuacji migracji. Projekt koncentruje się na ukraińskiej młodzieży z doświadczeniem przymusowej migracji (FMA) w Polsce (w dwóch miastach: Warszawa i Lublin). Szczegółowo zbadamy przejścia szkolne (tzw. middle-to-high-school transitions) ukraińskiej młodzieży w dobie przymusowej migracji. Sprawdzimy w jaki sposób młodzi migranci (w wieku 13-17 lat), którzy opuścili Ukrainę w wyniku inwazji Rosji w 2022 r., tworzą nowe modele socjalizacji w krytycznym okresie przejścia społecznego i akademickiego ze szkoły podstawowej do szkoły średniej w Polsce.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora nauk społecznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie socjologii lub pokrewnych (uzyskanego najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.)
 • Powyżej 5 lat doświadczenia badawczego
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
 • Znajomość kontekstu migracji dzieci z Ukrainy
 • Znajomość polityk edukacyjnych dzieci w Polsce
 • Chęć zaangażowania się w życie naukowe i badawcze
 • Zainteresowania badawcze z zakresu socjologii dzieciństwa, migracji, edukacji, polityki migracyjnej i edukacyjnej, relacji rówieśniczych
 • Chęć rozwijania się w zakresie badań naukowych i współpracy z centrum badawczym Młodzi w Centrum USWPS
 • Znajomość metodologii badań społecznych

Mile widziane

 • Znajomość języka ukraińskiego będzie dużym atutem

Zakres obowiązków

 • Wspieranie przygotowania badań w drugiej lokalizacji, Lublinie
 • Rekrutacja uczestników badania i przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami instytucji kształtujących politykę migracyjną i edukacyjną
 • Wsparcie w procesie rekrutacji dzieci i rodziców mieszkających w Lublinie
 • Przeprowadzanie wywiadów z dziećmi i rodzicami
 • Wspieranie PI i doktoranta/ki w realizacji WP 2, 3 i 5 (realizacja badania metodą jakościową)
 • Przygotowanie co najmniej jednej publikacji z projektu lub dwóch publikacji we współautorstwie (gdzie autorem jest PI lub doktorant/ka)
 • Upowszechnianie wyników badania
 • Uczestniczenie w spotkaniach zespołowych
 • Udział w życiu naukowym Centrum badawczego Młodzi w Centrum USWPS

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w wymiarze 0,3 etatu (16 godzin w tygodniu)
 • Wynagrodzenie w wysokości: 1 650,78 zł brutto przy 0,3 etatu
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu
 • Wsparcie mentorskie i możliwość rozwoju kompetencji badawczych
 • Rozwój doświadczenia akademickiego (udział w konferencjach, seminariach i warsztatach naukowych, współudział w przygotowywaniu publikacji naukowych)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe zawierające w szczególności:
 • opis osiągnięć naukowych
 • wystąpienia na konferencjach naukowych oraz listę publikacji w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych
 • udział w projektach naukowych, warsztatach i szkoleniach naukowych
 • otrzymane stypendia, nagrody związane z działalnością naukową
 • Skan dokumentów potwierdzających uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie socjologii lub pokrewnych, lub zaświadczenie o planowanym terminie jego uzyskania

Załączniki

Weź udział w rekrutacji