Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filologiczny, Katedra Teorii Literatury
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko asystenta

Nasze wymagania

 • Od kandydata/-ki wymaga się wiedzy na temat literatury polskiej i światowej w jej aspektach artystycznych i kulturowych. Powinien/a też wykazać się bardzo dobrą znajomością dwudziesto- i dwudziestopierwszowiecznych teorii literatury oraz teorii i praktyk procesu twórczego.
 • Kandydat/ka powinien posiadać szeroką orientację i doświadczenia w zakresie badań literaturoznawczych, związków literatury z innymi sztukami oraz współczesnego rynku literackiego i wydawniczego;
 • Kandydat/-ka musi posiadać stopień doktora nauk humanistycznych (literaturoznawstwo). Wymagana jest też znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów z zakresu literaturoznawstwa i twórczego pisania. Od kandydata oczekujemy doświadczenia naukowego potwierdzonego publikacjami punktowanych czasopismach i udziałem w konferencjach oraz doświadczenia dydaktycznego w ww. obszarach. Dodatkowo prosimy o przygotowanie krótkiego opisu propozycji dwóch kursów autorskich (w ramach zajęć fakultatywnych) dla studentów twórczego pisania.

Mile widziane

 • Własna twórczość literacka/ multimedialna; znajomość zagadnień z zakresu scenariopisarstwa, estetyki i/lub historii sztuki i/lub dziennikarstwa.

Zakres obowiązków

 • w zakresie pracy badawczej - czynne uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz systematyczne publikowanie monografii autorskich i artykułów naukowych w wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczanych w aktualizowanym wykazie czasopism naukowych i wydawnictw MEiN,
 • w zakresie pracy dydaktycznej - prowadzenie zajęć na kierunku twórcze pisanie I st. i/lub kulturoznawstwo, filmoznawstwo I st. (zajęcia z zakresu historii/teorii literatury i kreatywnej pracy z tekstem)
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz Katedry Teorii Literatury, Instytutu Kultury Współczesnej i Wydziału Filologicznego UŁ

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dostępny na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych itp.);
 • odpis dyplomu doktorskiego lub postanowienie komisji o przyjęciu publicznej obrony doktoratu
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego podstawowym miejscem pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
  Wydział Filologiczny UŁ, Katedra Teorii Literatury
  ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź; pok. 3.13
  Tel. kontaktowy: (+48 42) 665 51 33, email: ikw@uni.lodz.pl