Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: - zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Katedra Nanobiotechnologiii – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę od 01.11.2024 r.

Nasze wymagania

 • Kandydat/-tka powinien/-a posiadać tytuł magistra biologii, biotechnologii, bioinżynierii lub pokrewny
 • Kandydat/ka powinien/-a także posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, z wykazu ministerialnego – minimum 2 publikacje
 • Kandydat/-tka powinien/-a także udokumentować doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe np. złożony projekt w Konkursie NCN lub w innych podobnych instytucjach
 • Kandydat/tka powinien posiadać udokumentowaną dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych
 • Umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym w mowie i piśmie.
 • Posiadać wiedzę z zakresu hodowli komórek, badań cytotoksyczności
 • Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Teams

Mile widziane

 • Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów-/tek dodatkowym atutem będzie: doświadczenie w pracy z komórkami – linie pierwotne i ustalone oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim

Zakres obowiązków

 • Obowiązkiem kandydata/-tki będzie udział w już prowadzonych badaniach naukowych w Katedrze Nanobiotechnlogii w Instytucie Biologii SGGW lub też samodzielne prowadzenie badań naukowych również aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe oraz pisanie artkułów naukowych
 • Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie prowadzenie ćwiczeń na różnych kierunkach studiów w SGGW głównie w języku polskim, z przedmiotów realizowanych w Katedrze nanobiotechnologii
 • Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie także, niezbędne do prawidłowego realizowania badań naukowych i dydaktyki przetwarzanie danych i obowiązki administracyjne z tego wynikające

Oferujemy

 • Podjęcie pracy na podstawie umowy o prace,
 • Możliwość uczestniczenia w już realizowanych badaniach w Katedrze Nanobiotechnologii

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys w języku polskim,
 • odpis dyplomu,
 • wykaz opublikowanych prac
 • 1-2 stronicowa koncepcja badań w nowym miejscu pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, budynek 37, pokój 013, e-mail: ib@sggw.edu.pl następujące dokumenty:
  • życiorys w języku polskim,
  • odpis dyplomu,
  • wykaz opublikowanych prac,
  • 1-2 stronicowa koncepcja badań