Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwierząt

Nasze wymagania

 • Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności klinicznej
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego i polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych i publikowanie prac naukowych
 • Udokumentowana aktywność naukowa potwierdzona doniesieniami i udziałem w konferencjach oraz pracami naukowymi
 • Wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych i pracy dydaktycznej, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem badawczo-dydaktycznym należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, pokój 316, 314 w terminie do dnia 10.06.2024 do godziny 15.00.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 11.06.2024 r.