Asystent stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: ok. 9100 zł (wynagrodzenie zasadnicze ok. 5100 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe) zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Oferowane stanowisko doktoranckie będzie w szczególności koncentrować się na nowatorskich metodach sztucznej inteligencji do projektowania peptydów przeciwdrobnoustrojowych. Projekt obejmuje ścisłą współpracę z międzynarodowymi partnerami eksperymentalnymi. Doktorant otrzyma wsparcie zarówno w zakresie sztucznej inteligencji, jak i projektowania peptydów i będzie osadzony/a w wysoce wspierającym, komunikatywnym zespole. Stanowisko jest finansowane z prestiżowego grantu ERC Consolidator DOG-AMP.

Nasze wymagania

 • Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali tytuł magistra matematyki lub informatyki oraz doskonałe przygotowanie w obu tych dziedzinach.
 • Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.
 • Wymagane jest dobre zrozumienie podstawowych koncepcji teoretycznych w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji, modelach probabilistycznych lub statystyce Bayesowskiej, a także silne umiejętności programowania w połączeniu z matematycznym nastawieniem.
 • Kandydat powinien być zainteresowany rozwiązywaniem problemów klinicznych i biomedycznych.

Zakres obowiązków

 • Oferowane stanowisko doktoranckie będzie w szczególności koncentrować się na nowatorskich metodach sztucznej inteligencji do projektowania peptydów przeciwdrobnoustrojowych. Projekt obejmuje ścisłą współpracę z międzynarodowymi partnerami eksperymentalnymi. Doktorant otrzyma wsparcie zarówno w zakresie sztucznej inteligencji, jak i projektowania peptydów i będzie osadzony/a w wysoce wspierającym, komunikatywnym zespole.

Oferujemy

 • Warunki zatrudnienia Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w wymierze 80% etatu na umowę na czas określony. Przewidywany oczekiwany termin zatrudnienia to 1 października 2024 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem projektu).
 • Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie ok. 9100 zł brutto/m-c (wynagrodzenie zasadnicze ok. 5100 zł brutto/m-c plus wynagrodzenie dodatkowe).
 • Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe.
 • Kandydat może dodatkowo zaaplikować do szkoły doktorskiej o dodatkowe stypendium naukowe.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który: · opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata; · przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami), jeśli kandydat je posiada; · wskazuje dwóch doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla kandydata.
 • Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy motywacyjne nie są wymagane.
 • Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy motywacyjne nie są wymagane. Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do dr hab. Ewy Szczurek, prof. UW

Załączniki