Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych

Nasze wymagania

  • - dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja, analityka medyczna, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, - mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej, - posiadają biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego, - posiadają biegłą znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych (Microsoft Office), - mile widziana znajomość obsługi oprogramowania do analiz statystycznych, -umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

  • zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.115)

Oferujemy

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanoiwsku asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • wymienione w załączniku

Załączniki