Asystent stanowisko dydaktyczne

Katedra i Klinika Dermatologiczna
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ogłasza konkurs na stanowisko
Asystent dydaktyczny (0,75 etatu)
w Katedrze i Klinice Dermatologicznej
Wydział Lekarski
nr ref. AO/1220 – 63/2024

Nasze wymagania

 • 1. tytuł zawodowy lekarza,
 • 2. specjalizacja z dermatologii i wenerologii – ukończona lub w trakcie,
 • 3. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • 4. biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego.

Mile widziane

 • 1. doświadczenie w zakresie dermoskopii.

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim,
 • 3. kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM) - jeśli dotyczy.
 • Oświadczenia wskazane w punkcie III ogłoszenia.

Załączniki