Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Miejsce: Gliwice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nasze wymagania

 • tytuł magistra inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, specjalność geodezja górnicza,
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • uczestnictwo w opracowaniu programu przedmiotu obejmującego zakres zagadnień z dziedziny geodezji i kartografii,
 • biegła znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na realizację zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka obcego nowożytnego w stopniu pozwalającym na realizację zajęć dydaktycznych,
 • posiadana wiedza z zakresu geodezji ogólnej, geodezji inżynieryjnej, kartografii, Systemów Informacji Przestrzennej, w tym podstaw baz danych i programowania w geodezji, redakcji map i modelowania danych przestrzennych.

Zakres obowiązków

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów i rozwojem naukowym w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgodnie z treścią ogłoszenia.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji