Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie badawczo – dydaktycznej w Katedrze Analityki Medycznej, Zakładzie Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej

Nasze wymagania

 • złożenie oświadczenia, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
 • tytuł zawodowy magistra na kierunku analityka medyczna
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć
 • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • umiejętność pozyskiwania środków na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych (potwierdzone kierownictwem przynajmniej jednego projektu naukowego)
 • udział w realizacji projektów naukowych, pozyskanych na drodze konkursów zewnętrznych
 • doświadczenie w pracy na stanowisku badawczo – dydaktycznym
 • staże zagraniczne o charakterze naukowym min. 3 miesiące
 • dorobek w postaci publikacji naukowych, łączny IF > 30, liczba pkt. MNiSW/MEN >700
 • osiągnięcia w zakresie aktywności popularyzującej naukę i wiedzę

Zakres obowiązków

 • prowadzenie prac badawczych ustalonych z kierownikiem jednostki
 • pisanie publikacji
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek konkursowy
 • kwestionariusz osobowy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  Biuro Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne
  ul. Borowska 211
  50-556 Wrocław