Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: do negocjacji zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • • tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub dyscyplinach pokrewnych,
 • • doświadczenie w tematyce związanej z informatyką i programowaniem,
 • • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub zobowiązanie do uzupełnienia go w pierwszym roku zatrudnienia
 • • wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy
 • • zajęcia dydaktyczne są prowadzone w języku polskim więc wymagana jest znajomość języka polskiego co najmniej w stopniu komunikatywnym
 • • biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Mile widziane

 • • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów o tematyce związanej z informatyką i programowaniem lub pokrewnych

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK
 • • udział w seminariach naukowych i dydaktycznych
 • • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki
 • • inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego
 • • udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
 • • dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie),
 • • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego w przypadku jego ukończenia lub oświadczenie o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia
 • • certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • • wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie

Załączniki