Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Sztuki
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

stanowisko asystenta w grupie badawczo – dydaktycznej (umowa o pracę 0,5 etatu) – sztuki muzyczne (wykonawstwo muzyki estradowej w charakterze perkusisty)

Nasze wymagania

 • posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra
 • posiada kompetencje artystyczne w zakresie dyscypliny sztuki muzyczne, obejmujące działalność w zakresie wykonawstwa muzyki estradowej w charakterze perkusisty
 • posiada kompetencje dydaktyczne i doświadczenie zawodowe wynikające z pracy w szkolnictwie wyższym
 • dla cudzoziemców – wymagany poziom znajomości języka polskiego C2

Mile widziane

 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania, afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Zakres obowiązków

 • realizacja zajęć dydaktycznych
 • działalność naukowa/artystyczna w dyscyplinie sztuki muzyczne (specjalność gra na perkusji)
 • działalność organizacyjna w UJD

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisku
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w zał. nr 3)
 • odpis dyplomu tytułu zawodowego
 • wykaz i dokumenty potwierdzające kompetencje dydaktyczne lub zawodowe, mające znaczenie w dydaktyce szkoły wyższej w zakresie kierunku, na którym będą prowadzone zajęcia (wg wzoru w zał. nr 4)
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Sztuki
  ul. Waszyngtona 4/8
  42-200 Częstochowa
  pok. 608 (VI piętro)