Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Nasze wymagania

 • Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • posiada tytuł lekarza weterynarii
 • predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu chirurgii koni i zwierząt gospodarskich
 • doświadczenie w pracy z końmi lub/ i ze zwierzętami gospodarskimi
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów: MS Teams, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • umiejętność korzystania z komputerowych baz danych
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy naukowej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z chorobami zwierząt gospodarskich, chorobami koni na kierunku Weterynaria w SGGW

Oferujemy

 • możliwość rozwoju naukowego
 • praca na etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 • Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (dla osób spoza uczelni)
 • Opinię z ostatniego miejsca pracy (dla osób spoza uczelni)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • osobiście lub pocztą na adres: Katedry Chorób Dużych Zwierząt i Klinika lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej
  :ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  lub mail na adres: imw@sggw.edu.pl lub kcdzk@sggw.edu.pl