Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Miejsce: Gliwice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, mile widziana jest specjalność w zakresie Analizy Danych (w tym tzw. Big Data),
 • doświadczenie naukowe w prowadzeniu badań w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, potwierdzone współautorstwem/autorstwem co najmniej 2 publikacji (związanych z tą dyscypliną nauki) (mile widziane publikacje w czasopismach naukowych o niezerowym IF oraz punktacji MEiN wynoszącej co najmniej 100 pkt),
 • znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2,
 • udział w tematycznych konferencjach i sympozjach.

Zakres obowiązków

 • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgodnie z treścią ogłoszenia.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji