Asystent

Wydział Grafiki
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuki
 • Posiadanie wykształcenia związanego ze sztukami wizualnymi, w szczególności z animacją
 • Dorobek zawodowy w zakresie dyscypliny: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • Doświadczenie w zakresie tradycyjnych technik animacji
 • Dorobek artystyczny w obszarze animacji, ewentualnie multimediów
 • Podstawowa wiedza w zakresie cyfrowych technik 2D i 3D
 • Doświadczenie dydaktyczne/pedagogiczne
 • Znajomość języka obcego (preferowany język angielski)
 • Deklaracja, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Mile widziane

 • Wskazana znajomość programów stosowanych w animacji: Adobe After Effects, Dragon Frame, Adobe Premiere
 • Mile widziane umiejętności programistyczne

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydakycznych ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Rektora zawierające zgłoszenie udziału w konkursie (ze wskazaniem numeru konkursu)
 • Kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego magistra lub magistra sztuki
 • Zaświadczenie o statusie studenta studiów doktoranckich (nieobowiązkowe - składane przez studentów studiów doktoranckich)
 • Kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania)
 • Życiorys zawodowy, w tym opis doświadczenia dydaktycznego
 • Zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu itp.)
 • Spis i dokumentacja dorobku zawodowego / artystycznego w zakresie kompetencji wymaganych w konkursie - wersja cyfrowa
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – (dokument do pobrania)

Załączniki