Asystent stanowisko badawcze

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta badawczego w Katedrze Geodezji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Zatrudnienie na 1/2 etatu, na 28 miesięcy w ramach projektu: Droga ku zaadresowaniu negatywnego wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym i hałasem na lądową różnorodność biologiczną i ekosystemy. Nr umowy: 101135308 – PLAN-B – HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01.

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie (tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera) na kierunkach związanych z geomatyką, geoinformatyką, teledetekcją, ochroną środowiska, lub pokrewnych
 • doświadczenie w pracy z oprogramowaniem GIS (Geographic Information System) niezbędnym do analizy danych przestrzennych, mapowania i modelowania środowiska
 • doświadczenie w prowadzeniu badań i pomiarów w terenie
 • dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie średniozaawansowanym
 • wysokie umiejętności komunikacyjne w mowie i w piśmie

Zakres obowiązków

 • uczestnictwo w identyfikacji i ocenie obecnych metod zapobiegania i łagodzenia negatywnych wpływów zanieczyszczenia światłem i hałasem na TBES (przegląd literatury, analiza przepisów, gromadzenie opinii od społeczności praktyków (CoPs)
 • opracowywanie nowatorskich rozwiązań regulacyjnych, społecznych, środowiskowych, planistycznych i technologicznych mających na celu łagodzenie negatywnych skutków LP i NP
 • zaangażowanie w aplikowanie i monitorowanie efektywności wybranych strategii i rozwiązań w lokalizacjach pilotażowych, udział w ocenie wpływu na TBES
 • pomoc w opracowaniu praktycznych wytycznych dla różnych obszarów (miejskich, podmiejskich, wiejskich i naturalnych) dotyczących zapobiegania i łagodzenia zanieczyszczenia światłem i hałasem

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • na terenie kampusu: przedszkole, stanowiska do przewijania i punkty karmienia dzieci, punkty gastronomiczne, strefy relaksu oraz bezpłatne miejsca parkingowe
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu
 • i wiele więcej... Pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-donas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. nauki, prof. dra hab. inż. Sławomira Milewskiego
 • CV
 • list motywacyjny
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (skan)
 • inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje

Załączniki