Asystent

Wydział Rzeźby i Intermediów
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Nasze wymagania

 • Posiadanie tytułu zawodowego co najmniej magistra , potwierdzający kwalifikacje wymagane w konkursie
 • Dorobek artystyczny w zakresie rysunku, rzeźby i działań przestrzennych
 • Znajomość technik rysunkowych i rzeźbiarskich, biegłość w posługiwaniu się technologiami tradycyjnymi oraz zapisu cyfrowego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w organizacji wydarzeń artystycznych: wystaw, warsztatów, plenerów, festiwali, itp.
 • Znajomość języka obcego (preferowany język angielski)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydakycznych ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Rektora zawierające zgłoszenie udziału w konkursie (ze wskazaniem numeru konkursu)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra
 • Kwestionariusz osobowy (dokument do pobrania)
 • Zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu itp.)
 • Spis i dokumentacja dorobku zawodowego / artystycznego w zakresie kompetencji wymaganych w konkursie - wersja cyfrowa
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – (dokument do pobrania)

Załączniki