Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechaniczny, Katedra Automatyzacji
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie na kierunku robotyzacja procesów wytwórczych, mechanika i budowa maszyn lub pokrewnym ze średnią ocen za cały okres studiów powyżej 4,0 (w przypadku studiów dwustopniowych średnie arytmetyczne z obu poziomów studiów)
 • znajomość programów CAD, RobotStudio, Matlab, VisualComponent
 • znajomość układów sterowania procesami
 • znajomość zagadnień z zakresu automatyzacji, robotyki, hydrauliki oraz pneumatyki
 • płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • zdolność do współpracy w zespole

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu
 • list motywacyjny
 • życiorys
 • kopie dyplomów wymaganych na danym stanowisku
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe (udział w projekcie)
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenie na konkurs, wraz z wymienioną dokumentacją, należy złożyć w zamkniętej kopercie do Sekretariatu Dziekana Wydziału Mechanicznego, pokój 108, budynek Wydziału Mechanicznego, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin lub wysłać elektronicznie na e-maile:
  wm.dziekan@pollub.pl i g.litak@pollub.pl