Asystent stanowisko badawcze

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Sieć HumanIC ma na celu stworzenie nowego podejścia do projektowania środowiska szpitalnego poprzez koncepcję klimatu wewnętrznego skoncentrowanego na człowieku. Sieć HumanIC łączy wiodące zespoły akademickie z całej Europy z partnerami z branży HVAC dla szpitali i opieki zdrowotnej w celu szkolenia początkujących inżynierów i naukowców, aby umożliwić nowe podejście do klimatu wewnętrznego skoncentrowanego na człowieku w środowiskach opieki zdrowotnej.
Poszukujemy osoby, która interesuje się systemami klimatyzacji dla złożonego środowiska szpitalnego, chciałaby rozwinąć nową wiedzę na temat wzorców przepływu i parametrów termicznych w sali operacyjnej oraz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów na sali operacyjnej.

Nasze wymagania

 • Kandydaci muszą spełniać warunki kwalifikowalności do MSCA Doctoral Network tj:
 • - Zasada mobilności: Naukowcy nie mogą mieszkać ani prowadzić głównej działalności (np. pracy, studiów) w kraju organizacji przyjmującej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 lat bezpośrednio poprzedzających datę rekrutacji (tj. rozpoczęcie zatrudnienia).
 • - Zasada doktoratu: Kandydaci muszą być doktorantami, tj. nie mogą posiadać stopnia doktora w dniu rekrutacji.
 • Zgłoszenia kandydatów niespełniających tych warunków nie będą rozpatrywane.
 • Dodatkowo Kandydaci muszą być uprawnienia do podjęcia studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - życiorys,
 • - tytuł i wyniki studiów magisterskich (dyplom),
 • - list motywacyjny
 • - oraz dwie referencje.

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, Polska