Adiunkt

Wydział Malarstwa
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora sztuki
 • Znajomość języka obcego (preferowany angielski)
 • Dorobek zawodowy w zakresie dyscypliny: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • Deklaracja, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Mile widziane

 • Szeroka wiedza i umiejętności praktyczne z zakresu malarstwa
 • Wiedza i praktyka z zakresu technologii malarstwa
 • Umiejętności obsługi podstawowych programów graficznych i edytorskich
 • Doświadczenie dydaktyczne (również praktyki doktoranckie)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydakycznych ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Rektora zawierające zgłoszenie udziału w konkursie (prosimy wskazać w podaniu nr konkursu)
 • Skan dyplomu nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne (dla stopni doktora nadanych po dn. 30 kwietnia 2019 roku w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) lub równoważny
 • Zaświadczenie o statusie studenta szkoły doktorskiej (nieobowiązkowe – składane przez studentów Szkoły Doktorskiej ASP w Gdańsku)
 • Kwestionariusz osobowy według załącznika
 • Życiorys
 • Zaświadczenie o znajomości języka obcego (certyfikat, świadectwo ukończenia kursu itp.)
 • Wykaz dorobku artystycznego wyłącznie w formie elektronicznej – portfolio w postaci wielostronicowej prezentacji PDF (z ewentualnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu malarstwa oraz technologii malarstwa również w formie opisowej)
 • Opis doświadczenia dydaktycznego
 • Opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • Podpisany obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna) RODO – według załącznika

Załączniki