Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektryczny
Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Miejsce: Gliwice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

  • tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie naukowej: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne,
  • udokumentowany udział w tematycznych konferencjach i sympozjach,
  • biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz tworzenia publikacji dydaktycznych,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym tworzenie publikacji naukowych, przygotowywanie dokumentacji technicznych, tworzenie publikacji dydaktycznych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

  • Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą związane z: kształceniem studentów, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • zgodnie z treścią ogłoszenia.

Załączniki