Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej poszukuje osoby na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego (specjalność: geotechnika)

Nasze wymagania

 • tytuł magistra inżyniera budownictwa, specjalność geotechnika
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (min. B2)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • publikacje naukowe w czasopismach z listy JCR
 • bardzo dobra znajomość programów Plaxis 2D, Plaxis 3D, Zsoil, Wolfram Mathematica
 • programowanie w języku Fortran 90, w środowisku Intel Visual Fortran

Zakres obowiązków

 • asystentura dydaktyczna na kursach Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • udział w badaniach naukowych związanych z modelowaniem konstytutywnym, implementacją modeli materiałowych oraz analizą numeryczną problemów geotechnicznych
 • publikowanie wyników badań w czołowych czasopismach z listy JCR
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • nawiązywanie współpracy międzynarodowej

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • na terenie kampusu: przedszkole, stanowiska do przewijania i punkty karmienia dzieci, punkty gastronomiczne, strefy relaksu oraz bezpłatne miejsca parkingowe
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu
 • i wiele więcej... Pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-donas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do Prorektora ds. nauki Politechniki Gdańskiej
 • CV
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (skan)
 • kwestionariusz osobowy https://cnm.pg.edu.pl/documents/10871/d121e991-eaf4-4d8ea076-cd7bc8188f0d
 • wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego
 • deklaracja, że w przypadku objęcia stanowiska, PG będzie podstawowym miejscem pracy

Załączniki