Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych , zatrudnienie na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy co najmniej magistra inżyniera lub równoważny z zakresu automatyki i robotyki, mechaniki i budowy maszyn;
 • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej;
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia;
 • posiadanie udokumentowanej znajomości języka angielskiego;
 • wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy.

Mile widziane

 • zainteresowanie pracą dydaktyczną w zakresie inżynierii mechanicznej, napędów maszyn i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem napędów i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego maszyn roboczych, elementów automatyki przemysłowej, programowania PLC i paneli HMI;
 • umiejętność obsługi podstawowych programów inżynierskich służących do przygotowania dokumentacji technicznej, symulacji zjawisk fizycznych oraz programowania elementów automatyki przemysłowej;
 • umiejętność projektowania i budowania laboratoryjnych stanowisk oraz programowania sterowników w wybranych językach z uwzględnieniem analogowo-cyfrowych układów sterowania i akwizycji danych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze zgodnym z Regulaminem Pracy na PK z przedmiotów: Elementy automatyki przemysłowej, Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn, Diagnostyka i monitoring maszyn, Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne,
 • prowadzenie konsultacji ze studentami w wymiarze pracy zgodnym z Regulaminem Pracy na PK;
 • przygotowywanie stanowisk badawczych i dydaktycznych;
 • obsługa stanowisk dydaktycznych w tym również układów z elementami automatyki przemysłowej;
 • prowadzenie sprawdzianów, kolokwiów, pomoc przy przeprowadzeniu egzaminów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora PK;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego (jeśli posiada);
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców o znajomości języka polskiego.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wymagane dokumenty można składać w Sekretariacie Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych, al. Jana Pawła II 37 bud. B I piętro, p. B113, w godz. 800 – 1400, Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego zn. spr. M-11.27.2024