Asystent stanowisko dydaktyczne

Studium Matematyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Pracownik zatrudniony na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych ma następujące obowiązki:
1) dydaktyczne – prowadzenie powierzonych mu zajęć w wymiarze co najmniej 360 godzin w roku akademickim (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych), na wysokim poziomie merytorycznym i w dobrym kontakcie ze studentami; stałe podnoszenie swoich kwalifikacji;
2) organizacyjne – udział w pracach organizacyjnych i promocyjnych na rzecz Studium Matematyki i całej Uczelni, co wiąże się z dodatkowym nakładem czasu i pracy.
Kandydatowi na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych oferujemy możliwość rozwoju zawodowego i udziału w projektach dydaktycznych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • posiadanie stopnia naukowego magistra w dziedzinie nauk matematycznych
 • gotowość do podejmowania działań organizacyjnych związanych z dydaktyką oraz funkcjonowaniem uczelni
 • doświadczenie związane z nauczaniem matematyki na uczelni wyższej
 • umiejętności stosowania technik informatycznych w pracy dydaktycznej i organizacyjnej
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć w wymiarze co najmniej 360 godzin w roku akademickim (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)
 • udział w pracach organizacyjnych i promocyjnych na rzecz Studium Matematyki i całej Uczelni

Oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • udziału w projektach dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek o zatrudnienie
 • C. V.
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • inne osiągnięcia uzasadniające wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie
 • program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie będzie stanowił podstawowe miejsce pracy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Weź udział w rekrutacji

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Dział Kadr
  70-310 Szczecin
  al. Piastów 17