Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Pedagogiki
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • • Dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika, pedagogika informatyki;
 • • Dziedzina i dyscyplina nauki społeczne, pedagogika, pedagogika informatyki;
 • • rozpoczęta praca nad rozprawą doktorską lub ukształtowana koncepcja doktoratu;
 • • umiejętność przygotowywania komunikatów i doniesień naukowy;
 • • komunikatywność;
 • • zainteresowanie uczestnictwem w realizacji projektów edukacyjnych i badawczych;
 • • umiejętność pracy zespołowej;
 • • kreatywność;
 • • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych
 • • znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym.

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań naukowych z zakresu pedagogiki zdolności oraz pedagogiki informatyki;
 • • realizacja dydaktyki: przedmioty związane z informatycznym kształceniem studentów oraz pedagogiką zdolności;
 • • uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz życiu naukowym Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości;
 • • przygotowywanie i realizacja projektów badawczych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr oraz jeżeli kandydat posiada dr i dr hab.
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki