Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Politechnika Poznańska
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

Poznań, 21.05.2024 r.

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – pełen etat
w ramach umowy o pracę na czas określony
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie naukowej: inżynieria biomedyczna
specjalność: biomechanika inżynierska
w Zakładzie Mechaniki Technicznej w Instytucie Mechaniki Stosowanej

Nasze wymagania

 • 1. tytuł zawodowy magistra inżyniera;
 • 2. dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje);
 • 3. wiedza w zakresie nauk technicznych, w tym w szczególności w zakresie inżynierii biomedycznej z biomechaniki inżynierskiej;
 • 4. minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami;
 • 5. odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć m.in. w zakresie mechaniki, biomechaniki,
 • 6. wiedza i doświadczenie w zakresie badań biomechanicznych z użyciem systemów analizy ruchu (motion capture);
 • 7. znajomość systemu do obliczeń symbolicznych;
 • 8. umiejętność prowadzenia badań z wykorzystaniem systemów analizy ruchu i symulacji komputerowych;
 • 9. doświadczenie w przygotowywaniu prac naukowych i prezentowania ich wyników na konferencjach;
 • 10. osiągnięcia naukowe, tj. publikacje w formie materiałów konferencyjnych oraz artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych (umieszczone w bazie WoS lub Scopus);
 • 11. dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 • 12. posiadać zdolności do pracy w zespole i twórczego myślenia;
 • 13. dyspozycyjność na rzecz: Uczelni, Wydziału, Instytutu i Zakładu.
 • 14. prowadzenie zajęć w języku polskim

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć w języku polskim

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • dokumenty
 • Ogłoszenie o konkursie

Załączniki