Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Mechanicznej
Politechnika Poznańska
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – pełen etat
w ramach umowy o pracę na czas określony
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie naukowej: inżynieria mechaniczna
specjalność: mechanika teoretyczna
w Zakładzie Mechaniki Technicznej w Instytucie Mechaniki Stosowanej

Nasze wymagania

 • 1. tytuł zawodowy magistra inżyniera lub stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych;
 • 2. dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje);
 • 3. wiedza w zakresie nauk technicznych w tym w szczególności dobrą znajomość mechaniki teoretycznej;
 • 4. minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami;
 • 5. odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć m.in. w zakresie mechaniki, metod obliczeniowych, modelowania i symulacji;
 • 6. wiedza w zakresie podstawowych metod numerycznych;
 • 7. znajomość systemu do obliczeń symbolicznych;
 • 8. znajomość przynajmniej jednego systemu obliczeń MES;
 • 9. umiejętność prowadzenia badań z wykorzystaniem symulacji komputerowych;
 • 10. doświadczenie w przygotowywaniu prac naukowych i prezentowania ich wyników na konferencjach
 • 11. osiągnięcia naukowe, tj. publikacje w formie materiałów konferencyjnych oraz artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych (umieszczone w bazie WoS lub Scopus);
 • 12. dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • 13. posiadać zdolności do pracy w zespole i twórczego myślenia;
 • 14. dyspozycyjność na rzecz: Uczelni, Wydziału, Instytutu i Zakładu
 • 15. prowadzenie zajęć w języku polskim

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć w języku polskim

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Ogłoszenie o konkursie
 • załączniki

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zainteresowanych proszę o składanie niezbędnych dokumentów do dnia 20 czerwca 2024 r. w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224. Zatrudnienie od 1 października 2024 r.