Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • astronomia

Opis stanowiska

asystent, badawczo-dydaktyczny, astronomia, astrofizyka obserwacyjna

Nasze wymagania

 • wysoka ocena pracy magisterskiej lub doktorskiej jeśli Kandydatka/Kandydat posiada stopień doktora,
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności wystąpieniami na konferencjach i sympozjach
 • pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego (np. kierownika zakładu lub opiekuna naukowego) o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców
 • • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • • dostęp do infrastruktury badawczej
 • • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Curriculum Vitae
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Załączniki